Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zo gaan wij om met uw privacy

De Zonweringfabriek B.V. gevestigd aan Harselaarseweg 71 3771 MA Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.zonwering-fabriek.nl
info@zonwering-fabriek.nl

Harselaarseweg 71
3771 MA Barneveld
Tel: 0342 404 135

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van De Zonweringfabriek B.V. is te bereiken via info@zonwering-fabriek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zonweringfabriek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–     Uw voor- en achternaam
–     Uw adresgegevens
–     Uw telefoonnummer
–     Uw e-mailadres
–     Uw IP-adres
–     Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt door een profiel op deze website aan te maken.
–     Type internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonwering-fabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht

voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris

op de website van Kiyoh.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

De Zonweringfabriek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende als doel:

–    Het afhandelen van uw betaling
–    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
–    Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
–    Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
–    Om goederen en diensten bij u te bezorgen
–    Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Zonweringfabriek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Zonweringfabriek B.V.) tussen zit. De Zonweringfabriek B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen op haar website(s);

Exolog – Een CMS-systeem waarmee de pagina’s, teksten, afbeeldingen, formulieren en orders worden beheerd.

Google Analytics – Analytische software van Google, waarmee het aantal bezoeken, bezoekers, de herkomst, de trends hierin en conversies vanuit Google Adwords worden geanalyseerd. Google Analytics is geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat IP-adressen niet worden gedeeld met Google.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Zonweringfabriek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zonweringfabriek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Zonweringfabriek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Zonweringfabriek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

_pk_ses Voor het bijhouden van een sessie 13 maanden
 _pk_id Voor het bijhouden van pagina’s in een sessie 30 minuten
 _pk_ref Voor het indentificeren van unieke gebruikers in een sessie 30 minuten
 Ecart  Voor het bijhouden van een winkelsessie 60 minuten
 Cartsid  Voor het koppelen van een winkelmandje aan een gebruiker 30 dagen
 PHPSESSID  Voor het tonen van een winkelmandje actieve sessie
 _ga  Geplaatst door Google. Voor het identificeren van gebruikers 2 jaar
 __utma  Geplaatst door Google. Voor het identificeren van gebruikers 2 jaar
 __atuvc  Geplaatst door addthis.com 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiernaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zonweringfabriek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonwering-fabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.

De Zonweringfabriek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zonweringfabriek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zonwering-fabriek.nl. De Zonweringfabriek B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Webhosting

Mijndomein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Mijndomein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten aan u te kunnen leveren

Mijndomein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw

gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als u diensten afneemt van Mijndomein.

Bij opzegging van geleverde diensten, zal deze data worden verwijderd.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijndomein

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijndomein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Adyen

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Adyen. Adyen verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Adyen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Adyen behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Adyen’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Adyen bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Copyright Zonwering Fabriek 2021